Sashiko & Applique Store > Sashiko & Applique Kits > Tropical Flowers Fabric Kits

Tropical Flowers Fabric Kits


Exotic Flowers from the Tropics Kit Series

Orchids of Hawaii Fabric Kit Series

Tropical Flower Round Kit Series

 
 

 
1 to 13 of 13 Items

Blue lagoon Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from Orchids of Hawaii series

$30.00

Butterfly Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Butterfly Orchids Sashiko & applique Pattern from the Orchids of Hawaii Series

$10.50

Golden Girls Sashiko & Applique fabric kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Hawaiian Passion Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Holoholo Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Lady Slipper Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Maui Jazz Orchids Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Orchid Cascade Pre-printed Sashiko & Applique Fabric Kit

$45.00

Pink Moth Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Plumeria Floating on Water Pre-printed Sashiko & Applique Fabric Kit

$45.00

Sea Blue Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00

Volcano Queen Orchids Sashiko & Applique Fabric Kit from the Orchids of Hawaii Series

$30.00